โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 23/05/2018 15:34:17      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 32.0700 32.1100
  United States USD 50 32.0200 32.1100
  United States USD 20-5 31.8700 32.0100
  United States USD 1 31.4700 31.9100
European Union EUR 500-100 37.5500 37.7000
  European Union EUR 50-5 37.4500 37.7000
United Kingdom GBP 50 43.0000 43.3000
  United Kingdom GBP 20-5 42.9000 43.3000
Switzerland CHF 32.2000 32.3500
Australia AUD 24.1000 24.2500
Japan JPY 0.2905 0.2920
Malaysia MYR 100-50 8.0300 8.0600
  Malaysia MYR 10-5 7.9300 8.0600
  Malaysia MYR 1 6.9300 7.9600
Singapore 1000 23.8500 23.9500
Singapore 100-1 23.8000 23.9500
Hong Kong HKD 4.0700 4.1000
Denmark DKK 5.0200 5.0600
Norway NOK 3.9300 3.9700
Sweden SEK 3.6400 3.6800
Taiwan TWD 1.0650 1.0750
Korea KRW 50000-5000 0.0293 0.0295
  Korea KRW 1000 0.0273 0.0295
China CNY 5.0000 5.0300
Philippines PHP 0.6000 0.6150
New Zealand NZD 22.1000 22.3500
Canada CAD 24.9000 25.1500
Vietnam VND : 1000 1.3800 1.4000
India INR 0.4400 0.4600
Indonesia IDR : 1000 2.2500 2.3200
United Arab Emirate AED 8.6000 8.7000
Saudi Arabia SAR 8.4000 8.5500
Qatar QAR 8.5500 8.7000
Oman OMR 82.2000 82.9000
Bahrain BHD 83.8000 84.4000
Kuwait KWD 104.8000 105.3000
Russian RUB 0.5100 0.5250
Scotland SCO 42.2000 43.0000
Macao MOP 3.8200 3.9800
South Africa ZAR 2.4500 2.5200