โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 14/12/2018 17:53:33      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 32.7300 32.7800
  United States USD 50 32.6800 32.7800
  United States USD 20-5 32.5800 32.6800
  United States USD 1 32.0300 32.5800
European Union EUR 500-100 36.9000 37.1500
  European Union EUR 50-5 36.8000 37.1500
United Kingdom GBP 50 41.1500 41.7000
  United Kingdom GBP 20-5 41.0500 41.7000
Switzerland CHF 32.7500 32.9500
Australia AUD 23.4000 23.5500
Japan JPY 0.2890 0.2910
Malaysia MYR 100-50 7.7700 7.8100
  Malaysia MYR 10-5 7.5700 7.8100
  Malaysia MYR 1 6.5700 7.7100
Singapore 1000 23.7500 23.9000
Singapore 100-1 23.7000 23.9000
Hong Kong HKD 4.1900 4.2100
Denmark DKK 4.9300 4.9600
Norway NOK 3.7700 3.8100
Sweden SEK 3.5600 3.6000
Taiwan TWD 1.0900 1.1000
Korea KRW 50000-5000 0.0287 0.0289
  Korea KRW 1000 0.0267 0.0289
China CNY 4.7200 4.7400
Philippines PHP 0.6200 0.6350
New Zealand NZD 22.2500 22.6500
Canada CAD 24.4000 24.6500
Vietnam VND : 1000 1.4100 1.4400
India INR 0.4450 0.4600
Indonesia IDR : 1000 2.2400 2.2900
United Arab Emirate AED 8.8000 8.9000
Saudi Arabia SAR 8.5500 8.7000
Qatar QAR 8.7500 8.9000
Oman OMR 84.2000 84.8000
Bahrain BHD 85.8000 86.5000
Kuwait KWD 106.2000 107.0000
Russian RUB 0.4800 0.4950
Scotland SCO 40.5000 41.4000
Macao MOP 4.0500 4.1100
South Africa ZAR 2.2300 2.3000