โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 18/08/2018 14:38:39      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 33.1000 33.1600
  United States USD 50 33.0500 33.1600
  United States USD 20-5 32.9500 33.0600
  United States USD 1 32.5000 32.9600
European Union EUR 500-100 37.7500 37.9000
  European Union EUR 50-5 37.6500 37.9000
United Kingdom GBP 50 42.3500 42.7000
  United Kingdom GBP 20-5 42.2500 42.7000
Switzerland CHF 33.1500 33.3000
Australia AUD 24.0500 24.2000
Japan JPY 0.2985 0.2995
Malaysia MYR 100-50 8.0400 8.1000
  Malaysia MYR 10-5 7.9400 8.1000
  Malaysia MYR 1 6.9400 8.0000
Singapore 1000 24.0500 24.1500
Singapore 100-1 24.0000 24.1500
Hong Kong HKD 4.2000 4.2400
Denmark DKK 5.0100 5.0500
Norway NOK 3.8700 3.9100
Sweden SEK 3.5600 3.6000
Taiwan TWD 1.0650 1.0750
Korea KRW 50000-5000 0.0289 0.0292
  Korea KRW 1000 0.0269 0.0292
China CNY 4.7900 4.8200
Philippines PHP 0.6200 0.6400
New Zealand NZD 21.8500 22.2000
Canada CAD 25.2000 25.4000
Vietnam VND : 1000 1.3800 1.4100
India INR 0.4600 0.4800
Indonesia IDR : 1000 2.2600 2.3000
United Arab Emirate AED 8.9000 9.0000
Saudi Arabia SAR 8.6500 8.8000
Qatar QAR 8.7000 8.8500
Oman OMR 84.5000 85.5000
Bahrain BHD 84.6000 86.8000
Kuwait KWD 107.0000 108.2000
Russian RUB 0.4800 0.5100
Scotland SCO 41.7000 42.7000
Macao MOP 4.0000 4.1000
South Africa ZAR 2.2200 2.4200