โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 13/11/2018 17:19:46      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 32.9400 33.0000
  United States USD 50 32.8900 33.0000
  United States USD 20-5 32.7900 32.9000
  United States USD 1 32.2400 32.8000
European Union EUR 500-100 36.9500 37.1500
  European Union EUR 50-5 36.8500 37.1500
United Kingdom GBP 50 42.3000 42.5500
  United Kingdom GBP 20-5 42.2000 42.5500
Switzerland CHF 32.5000 32.7000
Australia AUD 23.6000 23.7500
Japan JPY 0.2900 0.2920
Malaysia MYR 100-50 7.8300 7.8800
  Malaysia MYR 10-5 7.6300 7.8800
  Malaysia MYR 1 6.6300 7.7800
Singapore 1000 23.7500 23.9000
Singapore 100-1 23.7000 23.9000
Hong Kong HKD 4.1900 4.2200
Denmark DKK 4.9100 4.9400
Norway NOK 3.8200 3.8500
Sweden SEK 3.5600 3.5900
Taiwan TWD 1.0800 1.0950
Korea KRW 50000-5000 0.0289 0.0292
  Korea KRW 1000 0.0269 0.0292
China CNY 4.7100 4.7400
Philippines PHP 0.6000 0.6150
New Zealand NZD 22.1000 22.3000
Canada CAD 24.8500 25.1000
Vietnam VND : 1000 1.4000 1.4200
India INR 0.4350 0.4500
Indonesia IDR : 1000 2.1800 2.2500
United Arab Emirate AED 8.8500 9.0000
Saudi Arabia SAR 8.6000 8.7500
Qatar QAR 8.8000 8.9500
Oman OMR 84.5000 85.2000
Bahrain BHD 86.5000 87.2000
Kuwait KWD 107.5000 108.4000
Russian RUB 0.4800 0.5000
Scotland SCO 41.8000 42.8000
Macao MOP 4.0800 4.1200
South Africa ZAR 2.1700 2.2400