โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 22/09/2018 10:40:11      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 32.3400 32.3900
  United States USD 50 32.2900 32.3900
  United States USD 20-5 32.1900 32.2900
  United States USD 1 31.6400 32.1900
European Union EUR 500-100 37.9500 38.0500
  European Union EUR 50-5 37.8500 38.0500
United Kingdom GBP 50 42.5000 42.9500
  United Kingdom GBP 20-5 42.4000 42.9500
Switzerland CHF 33.6000 33.7500
Australia AUD 23.5000 23.6000
Japan JPY 0.2885 0.2910
Malaysia MYR 100-50 7.8200 7.8700
  Malaysia MYR 10-5 7.7200 7.8700
  Malaysia MYR 1 6.7200 7.7700
Singapore 1000 23.6500 23.7500
Singapore 100-1 23.6000 23.7500
Hong Kong HKD 4.1200 4.1500
Denmark DKK 5.0600 5.0900
Norway NOK 3.9300 3.9600
Sweden SEK 3.6400 3.6700
Taiwan TWD 1.0500 1.0600
Korea KRW 50000-5000 0.0288 0.0290
  Korea KRW 1000 0.0268 0.0290
China CNY 4.7000 4.7200
Philippines PHP 0.5900 0.6100
New Zealand NZD 21.6000 21.8000
Canada CAD 25.0000 25.1500
Vietnam VND : 1000 1.3800 1.4000
India INR 0.4300 0.4550
Indonesia IDR : 1000 2.1800 2.2200
United Arab Emirate AED 8.7000 8.8500
Saudi Arabia SAR 8.5000 8.6500
Qatar QAR 8.5500 8.7500
Oman OMR 83.2000 84.1000
Bahrain BHD 85.0000 85.9000
Kuwait KWD 105.6000 106.6000
Russian RUB 0.4700 0.4900
Scotland SCO 41.5000 42.3000
Macao MOP 4.0000 4.0800
South Africa ZAR 2.1500 2.2600