โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

หมายเลข 02-2331208 ขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดทำการเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 - 16 เมษายน

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 22/05/2019 15:43:24      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.8500 31.9300
  United States USD 50 31.8000 31.9300
  United States USD 20-5 31.7000 31.8300
  United States USD 1 31.1500 31.7300
European Union EUR 500-100 35.5000 35.6500
  European Union EUR 50-5 35.4000 35.6500
United Kingdom GBP 50 40.5000 40.8500
  United Kingdom GBP 20-5 40.4000 40.8500
Switzerland CHF 31.4500 31.6000
Australia AUD 21.9000 22.0500
Japan JPY 0.2880 0.2895
Malaysia MYR 100-50 7.5800 7.6200
  Malaysia MYR 10-5 7.3800 7.6200
  Malaysia MYR 1 6.5800 7.5200
Singapore 1000 23.1000 23.2500
Singapore 100-1 23.0500 23.2500
Hong Kong HKD 4.0600 4.0900
Denmark DKK 4.7200 4.7600
Norway NOK 3.5900 3.6300
Sweden SEK 3.2600 3.2900
Taiwan TWD 1.0250 1.0350
Korea KRW 50000-5000 0.0267 0.0270
  Korea KRW 1000 0.0247 0.0270
China CNY 4.5700 4.6000
Philippines PHP 0.6000 0.6200
New Zealand NZD 20.7500 21.1000
Canada CAD 23.7000 23.8500
Vietnam VND : 1000 1.3500 1.3800
India INR 0.4300 0.4450
Indonesia IDR : 1000 2.2100 2.2900
United Arab Emirate AED 8.5500 8.7000
Saudi Arabia SAR 8.3500 8.5000
Qatar QAR 8.5000 8.6500
Oman OMR 81.5000 82.5000
Bahrain BHD 82.8000 83.8000
Kuwait KWD 103.0000 104.0000
Russian RUB 0.4900 0.5050
Scotland SCO 39.6000 40.7000
Macao MOP 3.8200 3.9000
South Africa ZAR 2.1000 2.2300