โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 19/02/2018 09:41:51      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.2100 31.2700
  United States USD 50 31.1600 31.2700
  United States USD 20-5 31.0100 31.1700
  United States USD 1 30.5100 31.0700
European Union EUR 500-100 38.7500 38.9000
  European Union EUR 50-5 38.6500 38.9000
United Kingdom GBP 50 43.7500 43.9000
  United Kingdom GBP 20-5 43.6500 43.9000
Switzerland CHF 33.6000 33.7500
Australia AUD 24.6500 24.8000
Japan JPY 0.2935 0.2955
Malaysia MYR 100-50 7.9500 8.0100
  Malaysia MYR 10-5 7.8500 8.0100
  Malaysia MYR 1 6.8500 7.9100
Singapore 1000 23.7500 23.9000
Singapore 100-1 23.7000 23.9000
Hong Kong HKD 3.9800 4.0200
Denmark DKK 5.1700 5.2100
Norway NOK 3.9800 4.0200
Sweden SEK 3.8900 3.9200
Taiwan TWD 1.0700 1.0800
Korea KRW 50000-5000 0.0285 0.0288
  Korea KRW 1000 0.0265 0.0288
China CNY 4.9200 4.9600
Philippines PHP 0.6000 0.6250
New Zealand NZD 23.0000 23.1000
Canada CAD 24.8000 25.0000
Vietnam VND : 1000 1.3800 1.4200
India INR 0.4850 0.4950
Indonesia IDR : 1000 2.3000 2.3700
United Arab Emirate AED 8.3500 8.5000
Saudi Arabia SAR 8.1500 8.3500
Qatar QAR 8.3500 8.5000
Oman OMR 80.2000 81.3000
Bahrain BHD 81.6000 82.6000
Kuwait KWD 102.3000 103.9000
Russian RUB 0.5300 0.5500
Scotland SCO 43.0000 43.7000
Macao MOP 3.9000 4.0000
South Africa ZAR 2.4500 2.5300