โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 19/04/2018 15:23:49      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.1700 31.2000
  United States USD 50 31.1200 31.2000
  United States USD 20-5 30.9700 31.1000
  United States USD 1 30.4700 31.0000
European Union EUR 500-100 38.5000 38.6500
  European Union EUR 50-5 38.4000 38.6500
United Kingdom GBP 50 44.2000 44.4500
  United Kingdom GBP 20-5 44.1000 44.4500
Switzerland CHF 32.1500 32.3500
Australia AUD 24.2000 24.3500
Japan JPY 0.2910 0.2930
Malaysia MYR 100-50 7.9500 7.9800
  Malaysia MYR 10-5 7.8500 7.9800
  Malaysia MYR 1 6.8500 7.8800
Singapore 1000 23.7500 23.8500
Singapore 100-1 23.7000 23.8500
Hong Kong HKD 3.9700 4.0000
Denmark DKK 5.1500 5.1800
Norway NOK 3.9900 4.0200
Sweden SEK 3.6800 3.7100
Taiwan TWD 1.0600 1.0700
Korea KRW 50000-5000 0.0293 0.0296
  Korea KRW 1000 0.0273 0.0296
China CNY 4.9500 4.9700
Philippines PHP 0.5900 0.6100
New Zealand NZD 22.8500 23.1000
Canada CAD 24.6500 24.9000
Vietnam VND : 1000 1.3400 1.3700
India INR 0.4600 0.4800
Indonesia IDR : 1000 2.2800 2.3200
United Arab Emirate AED 8.4000 8.5000
Saudi Arabia SAR 8.2000 8.3000
Qatar QAR 8.3000 8.4500
Oman OMR 79.8000 80.6000
Bahrain BHD 81.1000 81.9000
Kuwait KWD 102.1000 102.8000
Russian RUB 0.4700 0.5200
Scotland SCO 42.9000 43.9000
Macao MOP 3.7500 3.8700
South Africa ZAR 2.4600 2.5600