โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 21/07/2018 14:33:36      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 33.2600 33.3100
  United States USD 50 33.2100 33.3100
  United States USD 20-5 33.1100 33.2100
  United States USD 1 32.6100 33.1100
European Union EUR 500-100 38.9000 39.0500
  European Union EUR 50-5 38.8000 39.0500
United Kingdom GBP 50 43.6500 43.8500
  United Kingdom GBP 20-5 43.5500 43.8500
Switzerland CHF 33.3500 33.5000
Australia AUD 24.6000 24.7500
Japan JPY 0.2975 0.2985
Malaysia MYR 100-50 8.1900 8.2200
  Malaysia MYR 10-5 8.0900 8.2200
  Malaysia MYR 1 7.0900 8.1200
Singapore 1000 24.3500 24.4500
Singapore 100-1 24.3000 24.4500
Hong Kong HKD 4.2300 4.2600
Denmark DKK 5.2000 5.2300
Norway NOK 4.0400 4.0700
Sweden SEK 3.7200 3.7500
Taiwan TWD 1.0650 1.0750
Korea KRW 50000-5000 0.0292 0.0294
  Korea KRW 1000 0.0272 0.0294
China CNY 4.8800 4.9100
Philippines PHP 0.6150 0.6250
New Zealand NZD 22.5500 22.7000
Canada CAD 25.2500 25.4000
Vietnam VND : 1000 1.4200 1.4400
India INR 0.4750 0.4900
Indonesia IDR : 1000 2.3100 2.3600
United Arab Emirate AED 8.9500 9.0500
Saudi Arabia SAR 8.7000 8.8500
Qatar QAR 8.7500 8.9000
Oman OMR 85.2000 86.0000
Bahrain BHD 86.8000 87.5000
Kuwait KWD 108.6000 109.4000
Russian RUB 0.5200 0.5350
Scotland SCO 42.5000 43.5000
Macao MOP 3.9700 4.0700
South Africa ZAR 2.3800 2.4500