โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

หมายเลข 02-2331208, 02-2348519 ขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 26/03/2019 16:54:19      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.5800 31.6300
  United States USD 50 31.5300 31.6300
  United States USD 20-5 31.4300 31.5300
  United States USD 1 30.8800 31.4300
European Union EUR 500-100 35.6500 35.7500
  European Union EUR 50-5 35.5500 35.7500
United Kingdom GBP 50 41.5500 41.7000
  United Kingdom GBP 20-5 41.4500 41.7000
Switzerland CHF 31.7000 31.8500
Australia AUD 22.3500 22.5000
Japan JPY 0.2870 0.2885
Malaysia MYR 100-50 7.7100 7.7500
  Malaysia MYR 10-5 7.5100 7.7500
  Malaysia MYR 1 6.7100 7.6500
Singapore 1000 23.3000 23.4000
Singapore 100-1 23.2000 23.4000
Hong Kong HKD 4.0200 4.0400
Denmark DKK 4.7300 4.7700
Norway NOK 3.6600 3.6900
Sweden SEK 3.3700 3.4100
Taiwan TWD 1.0300 1.0400
Korea KRW 50000-5000 0.0279 0.0282
  Korea KRW 1000 0.0259 0.0282
China CNY 4.6700 4.6900
Philippines PHP 0.6100 0.6250
New Zealand NZD 21.7000 21.9000
Canada CAD 23.4500 23.6500
Vietnam VND : 1000 1.3400 1.3800
India INR 0.4400 0.4600
Indonesia IDR : 1000 2.2200 2.2600
United Arab Emirate AED 8.4500 8.6000
Saudi Arabia SAR 8.3000 8.4500
Qatar QAR 8.4500 8.6000
Oman OMR 81.1000 81.8000
Bahrain BHD 82.2000 83.2000
Kuwait KWD 102.3000 103.1000
Russian RUB 0.4800 0.4950
Scotland SCO 40.4000 41.4000
Macao MOP 3.8300 3.9400
South Africa ZAR 2.1300 2.2500