โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 16/02/2019 13:26:12      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.2000 31.2600
  United States USD 50 31.1500 31.2600
  United States USD 20-5 31.0000 31.1600
  United States USD 1 30.5000 31.0600
European Union EUR 500-100 35.1500 35.3000
  European Union EUR 50-5 35.0500 35.3000
United Kingdom GBP 50 40.1500 40.6000
  United Kingdom GBP 20-5 40.0500 40.6000
Switzerland CHF 30.9500 31.1000
Australia AUD 22.2000 22.3500
Japan JPY 0.2850 0.2875
Malaysia MYR 100-50 7.6000 7.6500
  Malaysia MYR 10-5 7.5000 7.6500
  Malaysia MYR 1 6.6000 7.5500
Singapore 1000 23.0000 23.2000
Singapore 100-1 22.9500 23.2000
Hong Kong HKD 3.9900 4.0200
Denmark DKK 4.6800 4.7200
Norway NOK 3.5800 3.6100
Sweden SEK 3.3200 3.3600
Taiwan TWD 1.0150 1.0250
Korea KRW 50000-5000 0.0274 0.0277
  Korea KRW 1000 0.0254 0.0277
China CNY 4.5800 4.6100
Philippines PHP 0.6000 0.6150
New Zealand NZD 21.4500 21.6000
Canada CAD 23.4000 23.6000
Vietnam VND : 1000 1.3500 1.4000
India INR 0.4300 0.4500
Indonesia IDR : 1000 2.1900 2.2500
United Arab Emirate AED 8.4000 8.5500
Saudi Arabia SAR 8.2000 8.3500
Qatar QAR 8.3500 8.5000
Oman OMR 80.1000 82.1000
Bahrain BHD 81.7000 82.7000
Kuwait KWD 101.6000 103.0000
Russian RUB 0.4700 0.4850
Scotland SCO 39.3000 40.2000
Macao MOP 3.8500 4.0000
South Africa ZAR 2.0500 2.2500