โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 20/10/2018 11:46:58      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 32.5300 32.5700
  United States USD 50 32.4800 32.5700
  United States USD 20-5 32.3800 32.4700
  United States USD 1 31.8300 32.3700
European Union EUR 500-100 37.3500 37.4500
  European Union EUR 50-5 37.2500 37.4500
United Kingdom GBP 50 42.3000 42.6000
  United Kingdom GBP 20-5 42.2000 42.6000
Switzerland CHF 32.6000 32.8000
Australia AUD 23.1000 23.2500
Japan JPY 0.2905 0.2920
Malaysia MYR 100-50 7.8300 7.8700
  Malaysia MYR 10-5 7.6300 7.8700
  Malaysia MYR 1 6.7300 7.7700
Singapore 1000 23.5500 23.6500
Singapore 100-1 23.5000 23.6500
Hong Kong HKD 4.1500 4.1800
Denmark DKK 4.9800 5.0100
Norway NOK 3.9200 3.9500
Sweden SEK 3.5800 3.6100
Taiwan TWD 1.0650 1.0750
Korea KRW 50000-5000 0.0290 0.0293
  Korea KRW 1000 0.0270 0.0293
China CNY 4.6800 4.7100
Philippines PHP 0.5950 0.6100
New Zealand NZD 21.3000 21.5000
Canada CAD 24.8500 25.1000
Vietnam VND : 1000 1.4000 1.4200
India INR 0.4350 0.4500
Indonesia IDR : 1000 2.1600 2.1900
United Arab Emirate AED 8.7500 8.9000
Saudi Arabia SAR 8.5500 8.7000
Qatar QAR 8.7000 8.8500
Oman OMR 83.9000 84.6000
Bahrain BHD 85.2000 86.0000
Kuwait KWD 106.0000 106.8000
Russian RUB 0.4900 0.5100
Scotland SCO 41.8000 42.6000
Macao MOP 4.0500 4.1000
South Africa ZAR 2.1500 2.2400