โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 18/06/2018 15:33:41      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 32.6000 32.6900
  United States USD 50 32.5500 32.6900
  United States USD 20-5 32.4500 32.5900
  United States USD 1 32.0000 32.4900
European Union EUR 500-100 37.7000 37.9000
  European Union EUR 50-5 37.6000 37.9000
United Kingdom GBP 50 43.2000 43.5000
  United Kingdom GBP 20-5 43.1000 43.5000
Switzerland CHF 32.6000 32.8000
Australia AUD 24.1500 24.3500
Japan JPY 0.2945 0.2960
Malaysia MYR 100-50 8.0500 8.1000
  Malaysia MYR 10-5 7.9500 8.1000
  Malaysia MYR 1 6.9500 8.0000
Singapore 1000 24.1000 24.2000
Singapore 100-1 24.0500 24.2000
Hong Kong HKD 4.1400 4.1800
Denmark DKK 5.0300 5.0700
Norway NOK 3.9700 4.0000
Sweden SEK 3.6700 3.7000
Taiwan TWD 1.0750 1.0850
Korea KRW 50000-5000 0.0294 0.0297
  Korea KRW 1000 0.0274 0.0297
China CNY 5.0300 5.0600
Philippines PHP 0.5950 0.6150
New Zealand NZD 22.5000 22.7000
Canada CAD 24.6000 24.8000
Vietnam VND : 1000 1.3800 1.4200
India INR 0.4550 0.4700
Indonesia IDR : 1000 2.3000 2.3400
United Arab Emirate AED 8.6500 8.8000
Saudi Arabia SAR 8.4500 8.6500
Qatar QAR 8.5000 8.7000
Oman OMR 82.7000 83.7000
Bahrain BHD 83.5000 84.5000
Kuwait KWD 104.8000 106.5000
Russian RUB 0.5150 0.5250
Scotland SCO 42.0000 42.8000
Macao MOP 3.8100 3.9500
South Africa ZAR 2.4500 2.5200