โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 17/01/2019 09:30:33      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.5200 31.6200
  United States USD 50 31.4700 31.6200
  United States USD 20-5 31.3700 31.5200
  United States USD 1 30.8200 31.4200
European Union EUR 500-100 35.8500 36.0500
  European Union EUR 50-5 35.7500 36.0500
United Kingdom GBP 50 40.5500 40.8500
  United Kingdom GBP 20-5 40.4500 40.8500
Switzerland CHF 31.7000 31.9500
Australia AUD 22.4500 22.6500
Japan JPY 0.2885 0.2910
Malaysia MYR 100-50 7.6600 7.7500
  Malaysia MYR 10-5 7.5600 7.7500
  Malaysia MYR 1 6.5100 7.6500
Singapore 1000 23.2500 23.5000
Singapore 100-1 23.2000 23.5000
Hong Kong HKD 4.0500 4.1000
Denmark DKK 4.7800 4.8200
Norway NOK 3.6500 3.6900
Sweden SEK 3.4600 3.5000
Taiwan TWD 1.0400 1.0650
Korea KRW 50000-5000 0.0279 0.0282
  Korea KRW 1000 0.0259 0.0282
China CNY 4.6300 4.6800
Philippines PHP 0.6100 0.6300
New Zealand NZD 21.4500 21.9000
Canada CAD 23.7000 24.0500
Vietnam VND : 1000 1.3800 1.4100
India INR 0.4400 0.4600
Indonesia IDR : 1000 2.2220 2.2600
United Arab Emirate AED 8.5000 8.7000
Saudi Arabia SAR 8.3000 8.5000
Qatar QAR 8.4500 8.7000
Oman OMR 81.6000 83.0000
Bahrain BHD 82.7000 84.6000
Kuwait KWD 103.6000 104.5000
Russian RUB 0.4600 0.4800
Scotland SCO 40.0000 40.8000
Macao MOP 3.9500 4.0500
South Africa ZAR 2.1300 2.2300