โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 20/03/2018 15:32:12      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.1400 31.1800
  United States USD 50 31.0900 31.1800
  United States USD 20-5 30.9400 31.0800
  United States USD 1 30.4400 30.9800
European Union EUR 500-100 38.4000 38.5000
  European Union EUR 50-5 38.3000 38.5000
United Kingdom GBP 50 43.6500 43.8000
  United Kingdom GBP 20-5 43.5500 43.8000
Switzerland CHF 32.7500 32.8500
Australia AUD 24.0000 24.1000
Japan JPY 0.2930 0.2945
Malaysia MYR 100-50 7.9100 7.9500
  Malaysia MYR 10-5 7.8100 7.9500
  Malaysia MYR 1 6.8100 7.8500
Singapore 1000 23.6000 23.7500
Singapore 100-1 23.5500 23.7500
Hong Kong HKD 3.9700 3.9900
Denmark DKK 5.1300 5.1600
Norway NOK 4.0000 4.0300
Sweden SEK 3.7800 3.8100
Taiwan TWD 1.0650 1.0750
Korea KRW 50000-5000 0.0289 0.0291
  Korea KRW 1000 0.0269 0.0291
China CNY 4.9000 4.9200
Philippines PHP 0.6000 0.6100
New Zealand NZD 22.8500 23.0500
Canada CAD 23.7500 24.0000
Vietnam VND : 1000 1.3500 1.3900
India INR 0.4800 0.4950
Indonesia IDR : 1000 2.2500 2.3200
United Arab Emirate AED 8.4000 8.5000
Saudi Arabia SAR 8.1500 8.3000
Qatar QAR 8.3000 8.4500
Oman OMR 80.1000 80.7000
Bahrain BHD 81.3000 82.0000
Kuwait KWD 102.3000 103.2000
Russian RUB 0.5300 0.5550
Scotland SCO 42.3000 43.0000
Macao MOP 3.8800 3.9600
South Africa ZAR 2.4500 2.5700